λόγοι- αναλογίες ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΠΟΣΑ Ανάλογα ποσά ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΤΡ