Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή