Особливості роботи з текстом у програмі для коип’ютерної верстки Adobe InDesign