Η επανάσταση στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία