Ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία του κράτους