Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία