Το κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα.