Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου