Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό