Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό Αγώνα