Робота із зображеннями в тексті засобами програми для комп’ютерної верстки Adobe