Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου - ο Διονύσιος Σολωμός