7. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης